Utbildning

ETPACK SPRINTER är ett godkänt utbildningscenter (franskt tillståndsnr 53290271329).

För optimal utkomst och effektiviserad produktion kan våra tekniker utbilda  personal och tekniker på plats hos er.

Tillsammans kan vi sammanställa ett utbildningsprogram för just ert behov.

Givetvis står vi till tjänst när så behövs vid ändringar av format eller frågor gällande de olika produktionsfaserna. 


Nos références

Bigard
Findus
charal
tipiak
Vrai
Sodebo
Sojasun
claude leger
Maître Prunille
Groupe Stalaven
Réalisation : Hissez haut