Företagets historia

 Huvudkontoret ligger i Quimper i hjärtat av den franska matindustrin. 

Emballage Technologies startades 1989 i Quimper. I början var företaget specialiserat på linjeautomation i kexindustrin, för att senare fokusera på design och försäljning av förpackningsmaskiner kompletterade med inmatnings- och robotlösningar för solid- och wellkartong. 

Alla maskiner monteras och testas i fabriken i Quimper där vi samarbetar med lokala underleverantörer och leverantörer. 

De senaste 5 åren har företaget fokuserat på den internationella marknaden genom att 2011 starta ett dotterbolag i Sverige, ETPACK SPRINTER AB, detta efter övertagandet av Arenco-gruppens förpackningsmaskinprogram. I december 2014 startades ETPACK SPRINTER UK i England. Försäljningsrepresentanter och distributörer är också en del i vårt globala nätverk. 

Emballage Technologies marknadsför maskinprogrammet under varumärket ETPACK SPRINTER. 

 

 


Nos références

Bigard
Findus
charal
tipiak
Vrai
Sodebo
Sojasun
claude leger
Maître Prunille
Groupe Stalaven
Réalisation : Hissez haut