Verktyg

Om ni vill lägga till ett format till en ETPACK SPRINTER maskin eller annan maskin står vi till tjänst med att tillsammans med er konstruera den bästa lösningen.

Tillsammans definierar vi specifikationen och varje verktyg monteras och testas med era kartongämnen före leverans.

Vi erbjuder också montering av verktyg i befintlig maskin och utbildning av personal på plats.


Nos références

Bigard
Findus
charal
tipiak
Vrai
Sodebo
Sojasun
claude leger
Maître Prunille
Groupe Stalaven
Réalisation : Hissez haut